You are currently viewing Oportunitet – odlaganje krivičnog gonjenja
OPORTUNITET-odlaganje-krivičnog-gonjenja

Oportunitet – odlaganje krivičnog gonjenja

Kada je reč o oportunitetu, ono što klijenti najčešće pitaju advokata jeste šta je oportunitet, kada se može primeniti oportunitet i koji su uslovi za primenu oportuniteta, na koje pitanja će Vam advokat Dušica Glišović u stručnom tekstu odgovoriti.

Šta je oportunitet?

Najjednostavnije rečeno, oportunitet je odlaganje krivičnog gonjenja osumnjičenog usled ispunjenosti zakonom propisanih uslova, koji može da dovede do odbacivanja krivične prijave.

Ko predlaže primenu oportuniteta?

 • javni tužilac
 • osumnjičeni
 • branilac osumnjičenog

Ko odlaže krivično gonjenje osumnjičenog?

Javni tužilac može naredbom da odloži krivično gonjenje osumnjičenog kada se steknu zakonom propisani uslovi za to.

Međutim, javni tužilac ne mora da prihvati načelo oportuniteta i odlaganje krivičnog gonjenja, zbog čega je najbolje da se obratite advokatu, koji kao stručno lice može da Vam pomogne u tome.

Na koja krivična dela se može primeniti načelo oportuniteta i odložiti krivično gonjenje?

Za krivična dela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. To su na primer: laka telesna povreda, učestvovanje u tuči, neovlašćeno fotografisanje, uvreda, nedavanje izdržavanja, krađa, šumska krađa, nezakonit lov, nezakonit ribolov, ugrožavanje javnog saobraćaja,lažno prijavljivanje, davanje lažnog iskaza (st. 1,2,3)…

Koji su uslovi za primenu oportuniteta-odlaganja krivičnog gonjenja?

 1. saglasnost/volja javnog tužioca da primeni oportunitet i da odloži krivično gonjenje
 2. da se osumnjičeni krivično goni za krivično delo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina
 3. da osumnjičeni prihvati jednu ili više sledećih obaveza:
 • otklanjanje štetne posledice nastale izvršenjem krivičnog dela ili naknađivanje pričinjene štete;
 • da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati novčani iznos koji mu odredi javni tužilac, i to u humanitarne ili druge javne svrhe;
 • da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad;
 • da ispuni dospele obaveze izdržavanja; (primer kod krivičnog dela nedavanje izdržavanja)
 • da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga;
 • da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja;
 • da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.

Koji je rok za izvršenje preuzetih obaveza?

Osumnjičeni je dužan da preuzete obaveze izvrši u roku koji mu odredi javni tužilac u naredbi za odlaganje krivičnog gonjenja, s tim da rok ne može biti duži od godinu dana!

Šta se dešava kada osumnjičeni ispuni preuzete obaveze u datom roku?

Kada osumnjičeni ispuni obaveze koje mu je javni tužilac odredio u naredbi za odlaganje krivičnog gonjenja, javni tužilac će odbaciti krivičnu prijavu i o tome obavestiti oštećenog.

Osumnjičeni se neće evidentirati u kaznenoj evidenciji.

Šta se dešava kada osumnjičeni ne ispuni preuzete obaveze u datom roku?

Javni tužilac nastavlja krivično gonjenje prema njemu.

Da li oštećeni ima pravo da izjavi prigovor na rešenje kojim se odbacuje krivična prijava?

Nema pravo!

Da li se oportunitet može primeniti više puta?

Uglavnom se primenjuje samo jednom, međutim često se dešava da advokat uspe da ishoduje oportunitet i više puta, zbog čega je bitno da se obratite advokatu kako bi Vam pružio stručnu odbranu.

Koje usluge Vam može pružiti naša advokatska kancelarija?

 • davanje stručnog pravnog saveta
 • iniciranje primene oportuniteta kod javnog tužioca
 • pregovore sa javnim tužiocem u pogledu oportuniteta
 • stručnu odbranu