ADVOKATSKE USLUGE

Radno pravo

Zastupanje pravnih i fizičkih lica u radnim sporovima, pružanje konsultacija poslodavcima i zaposlenima iz radnog odnosa.

Privredno pravo

Zastupanje preduzetnika i pravnih lica u sudskom postupku, postupku prinudne naplate potraživanja, pružanje pravnih saveta.

Krivično pravo

Zastupanje klijenata u krivičnom postupku.

Porodično pravo

Pružanje advokatskih usluga u postupku razvoda braka, deobe imovine, starateljstva, utvrđivanja očinstva, alimentacije, usvojenja, i dr.

Nasledno pravo

Pružanje advokatskih usluga u ostavinskom postupku, sačinjavanje testamenta, nasledničkih izjava, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o ustpanju i rasporedeli imovine za života, zastupanje u sudskim postupku radi raskida ili poništaja ugovora, testamenta i dr.

Stvarno pravo

Pružanje advokatskih usluga pravnim i fizičkim licima u predmetima iz oblasti stvarnog prava, zastupanje i konsultacije.

Ugovori

Sačinjavanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o poklonu, ugovora o zakupu, ugovora o raspodeli imovine za života, ugovora o posredovanju, ugovora o zajmu, ugovora o delu…

Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima naknade materijalne i nematerijalne štete.

Nekretnine i imovina

U okviru usluga vezanih za nepokretnosti, naša adokatska kancelarija pruža pravne usluge u vezi sa kupoprodajom, zakupom, prenosom vlasništva, rešavanjem imovinskih sporova i ostalim pravnim aspektima nekretnina.

Pravne usluge pred Republičkim geodetskim zavodom - katastrom nepokretnosti

Pružanje advokatskih usluga pred Republičkim geodetskim zavodom – katastrom nepokretnosti. Advokat će vas profesionalno voditi kroz sve postupke i zahteve pred službama katastra nepokretnosti, bilo da se radi o prvim upisima nekretnina, izmenama u katastru, urgencijama radi bržeg sprovođenja upisa promene podataka ili donošenja rešenja, prenosu vlasništva ili rešavanju pravnih pitanja koja se odnose na imovinu.

Konsultacije

Pružanje pravnih saveta fizičkim i pravnim licima.

Pružanje advokatskih usluga u imovinsko pravnim odnosima

Advokatske usluge