ADVOKAT DUŠICA GLIŠOVIĆ

Advokat-Dusica-Glisovic

Advokat Dušica Glišović

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu kao jedan od najboljih studenata na osnovnim studijama sa prosečnom ocenom 9,11.

Master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu završila je sa prosečnom ocenom 9,88 odbranivši master rad na temu „Postupci i vrste rehabilitacije u krivičnom pravu Republike Srbije“.

Iskustvo u praktičnom radu stekla je u tri advokatske kancelarije u Novom Sadu.

Pravosudni i advokatski ispit položila je u Beogradu.

Pored srpskog jezika kao svog maternjeg, govori i engleski jezik.