ADVOKAT ZA RADNO PRAVO

Advokat za radno pravo „Advokatske kancelarije Anđelković“ sa sedištem u Novom Sadu, pruža širok spektar pravnih usluga fizičkim i pravnim licima iz oblasti radnog prava.

 

Zastupanje i zaštita prava ZAPOSLENIH

 

Zastupanje i zaštita prava POSLODAVACA: