Read more about the article Naknada štete
Naknada stete - Advokati Novi Sad

Naknada štete

Naknada štete - Advokati Novi Sad Napomena-značenje korišćenih pojmova: Štetnik- lice koje je prouzrokovalo štetu; Oštećeni-lice koje je pretrpelo štetu;  Šta je šteta? Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta)…

0 Comments